Her har jeg modellert prosjektet i 3D og manipulert det inn i ett skråfoto.