Illustrasjon av hyttefelt for Buchardt og Flatland