TjenesterAlle typer bygningstegning fra skisse- til arbeidstegninger
3D perspektiver
Ekstriør- og interiørperspektiver
Konsept tegninger
Animasjoner for presentasjon og salg

Arkitekttjenester
Tekniske illustrasjoner
Frihåndsillustrasjoner
Digitale maleri/tegninger
Fotomontasjer/ manipulering
Dronefotografering/ filming
*Taksjekk med drone


Illustrasjoner for reklame
Illustrasjoner for presentasjon
Illustrasjoner for salgsprospekt
Illustrasjoner for byggesøknad
 

Ingen tegninger av huset ditt?
BTD foretar oppmåling av eksisterende bygg
og rekonstruerer planer, snitt og fasader.
 

Digitaliserer eksisterende bygningstegninger.
Manipulerer modellbilder inn i foto for presentasjonsillustrasjon.I samarbeid med KB Prosjekter as tilbys også byggeledelse, prosjektering og søknadsarbeid.